Declaráu nulu l’ERE de Modultec pa les tres militantes de la CSI

El Xulgáu declaró nulos los despidos de los trés militantes de la Corriente Sindical d’Izquierda, na empresa Modultec, colo que les trés trabayadores van poder recuperar el so puestu trabayu.
La sentencia da un auténticu varapalo al Comité d’Empresa, formáu por UXT y CCOO, al afitar que les trés trabayadores presentaren un contrainforme al ERE plantegáu pola empresa, apurriendo numberoses midíes alternatives al ERE, que dichu Comité d’Empresa nun tuvo en cuenta.
Dicha sentencia declara, lliteralmente, que les trés trabayadores “viéronse castigaes col despidu por exercer los sos derechos nel senu les negociaciones”.

¡PUXA LA LLUCHA OBRERA!

¡PUXA LA LLUCHA DE LES MUYERES!

¡LA LLUCHA Y LA SOLIDARIDÁ SON L’ÚNICU CAMÍN!