Ya ta a la venta la llotería de navidá de la CSI

NOS LLOCALES DEL SINDICATU:

AVILÉS: plaza Pedro Menéndez 6, 3º (985 56 34 15). Martes, miércoles y xueves, de 19 a 21 h.
MIERES: plaza Sta. Bárbara 7, baxu (984 04 51 31). Llunes y xueves de 18 a 20 h. Miércoles de 10 a 12 h y de 18 a 20 h.
UVIÉU: Avda. Hermanos Menéndez Pidal 14, baxu (985 29 69 64). De llunes a xueves de 16 a 20 h. Vienres 10:30 h.
XIXÓN: C/ Sanz Crespo 3, baxu (985 35 42 63). De llunes a xueves de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h. Vienres de 9 a 13 h.